Klik Kinderopvang

Samen met ouders, scholen, lokale organisaties en ondernermers in de buurt bieden we kinderen een fijne plek om op te groeien. 

't Klikt met iedereen!

Met uw kind in het hart!

Kleinschalig in de wijk!


Klachtenformulier Klik Kinderopvang

Onderstaand formulier kunt u gebruiken indien u een schriftelijke klacht wilt indienen.
Na indiening van uw klacht wordt u binnen een week uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.


Gegevens klagerNaam Ongeldige invoer
Adres Ongeldige invoer
Postcode en woonplaats Ongeldige invoer
Telefoon Ongeldige invoer
E-mailadres Ongeldige invoer
Kindcentrum/gastouder Ongeldige invoer
Wilt u de klachtregeling ontvangen?

Ongeldige invoer

Gegevens klacht1. Wat is de reden van de klacht?

Ongeldige invoer
2. Waarover of over wie dient u een klacht in?
(plaats, datum, tijdstip, waarover handelde het, wie waren daarbij aanwezig / betrokken)

Ongeldige invoer
3. Wat wilt u bereiken met het indienen van de klacht?

Ongeldige invoer
4. Welke stappen heeft u reeds ondernomen om tot een oplossing te komen?

Ongeldige invoer
Plaats Ongeldige invoer
Datum Ongeldige invoerWebsite gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl