Gastouderopvang

Gastouderbureau
Schoolstraat 38
5081 VH  Hilvarenbeek
T. 013-5057510 / 06-54211145
E. gob@klik-kinderopvang.nl
Contactpersoon: Marieke van Noorden 

Oudercommissie:
oudercommissie.gobklik@outlook.com


Gezinssituatie

Klik biedt in aanvulling op haar aanbod voor kinderopvang ook gastouderopvang. Een goede keuze! Zeker wanneer u op zoek bent naar een kleinschalige, huiselijke vorm van opvang met flexibele opvangtijden. Dagelijks vinden veel kinderen een warm en veilig onderdak bij een gastgezin.

Van alle opvangvormen benadert gastouderopvang het meest de gezinssituatie. Vol enthousiasme nemen gastouders de zorg voor uw kind op zich en betrekken hem of haar bij de dagelijkse gang van zaken in het gezin. Gewoon genieten van het alledaagse! Van samen boodschappen doen en tafel dekken tot gezellig koekjes bakken en thee drinken. En natuurlijk is er net als thuis volop ruimte om ‘gewoon’ te spelen, te leren en te ontdekken. Binnen én buiten.

Flexibel

In overleg met de gastouder zijn alle vormen van opvang mogelijk: dagopvang, buitenschoolse opvang en avond-, weekend- en nachtopvang. Vooral prettig als u onregelmatige werktijden heeft.

Kleinschalig

Wie kiest voor gastouderopvang kiest bewust voor kleinschalige opvang. Soms vangt een gastouder naast uw kind ook kinderen uit andere gezinnen op, maar nooit meer dan het wettelijk toegestane maximum. Persoonlijke aandacht is iets dat gastouders hoog in het vaandel dragen.

100% continuïteit

Mocht de gastouder wegens ziekte of vakantie niet beschikbaar zijn, dan kunt u een beroep doen op een zogenaamde noodgastouder. Het gastouderbureau verstrekt een lijst van gastouders, die bereikbaar zijn voor vervangende opvang. Is een gastouder door omstandigheden langdurig afwezig of wordt de overeenkomst voortijdig beëindigd, dan gaat het gastouderbureau op zoek naar een nieuwe gastouder voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Noodopvang kan ook in een van onze kinderdagverblijven. Hierdoor kunnen wij 100% continuïteit van de opvang bieden (tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf).

Gericht op samenwerking

De gastouders van Klik stellen het kind centraal. Klik ondersteunt dat door gastouders uit te nodigen als er bijzondere activiteiten in één van de kindcentra zijn. Ook uitwisseling van kennis en ervaring tussen de gastouders en pedagogische medewerkers stimuleren wij. In 2016 gaan wij samen op weg om de samenwerking verder uit te bouwen en uit te breiden.

Zorgvuldig

Gastouderbureau Klik bemiddelt tussen vraagouder en gastouder. Hierbij gaan we niet over één nacht ijs. Zorgvuldig brengt onze coördinator gastouderopvang in kaart welke eisen u aan een gastouder stelt om u vervolgens in contact te brengen met mogelijke kandidaten. Wanneer zowel u als de gastouder een ‘klik’ voelt, komt de bemiddeling tot stand. Maar dat is niet alles. Ook daarna zorgt het gastouderbureau voor deskundige ondersteuning en begeleiding van u en de gastouder.

  1. Vragen

    Heeft u vragen over onze kinderopvang? Vul uw gegevens hieronder in dan nemen wij contact met u op.

  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer

Klik kinderopvang
Schoolstraat 38
5081 VH Hilvarenbeek
info@klik-kinderopvang.nl
Tel. 013-5057500

Website gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl