Samenwijs

De Doelakkers

LRKP nummers:
KDV: 194430510
BSO: 158881631

 

 

Kinderopvang in De Doelakkers

Locatie De Doelakkers is een Samenwijs waar kinderen de ruimte krijgen om in eigen tempo hun wereld te vergroten. In de pedagogische benadering van de kinderen staat centraal dat het talent van ieder kind telt! Kinderopvang en Onderwijs werken er samen aan dat kinderen daadwerkelijk hun talenten kunnen ontwikkelen!

Het kinderdagverblijf bestaat uit drie verschillende groepen en een mooie centrale ontmoetingsruimte! In de hal staat een grote ‘stamtafel’ waar wij graag gebruik van maken om u en de kinderen te ontvangen! Overdag is de hal voor de kinderen een prachtige ontmoetingsruimte om samen activiteiten te doen.

De gedachtegang is, dat kinderen behoefte hebben aan een rustige en stabiele basis met de mogelijkheid tot het vergroten van hun leefwereld naarmate ze ouder worden. Het is te vergelijken met de ontwikkeling thuis. Eerst is de wereld in de box groot genoeg, maar als een kind kan kruipen wil het eerst de kamer en wat later ook de wereld achter de kamerdeur ontdekken.

De Vriendjes

De kinderen in de babyleeftijd tot en met gemiddeld 2 jaar komen op de stamgroep "De Vriendjes". In deze groep is ruimte voor maximaal 10 kinderen. Onze pedagogisch medewerkers merken zo rond het tweede levensjaar dat kinderen behoefte hebben aan de uitbreiding van hun wereld. Vanaf dat moment gaan de kinderen over naar één van de andere stamgroepen "De Maatjes" of "Kameraadjes.

De Maatjes en Kameraadjes

Bij "De Maatjes" en “Kameraadjes” is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang volledig met elkaar geïntegreerd. Dat betekent dat tijdens de vroegere 'peuterspeelzaal tijden' alle peuters van 2 tot 4 jaar hetzelfde programma aangeboden krijgen ter voorbereiding op de basisschool. Dit noemt Klik peuteropvang.

Bij "De Maatjes" zijn we dan ook nog bewuster bezig met het creëren van mooie hoeken speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar, steeds gericht op afwisselende activiteiten. Op de groep "De Maatjes" is plaats voor 16 kinderen.

Bij de “Kameraadjes” ontvangen wij iedere ochtend maximaal 16 kinderen, meestal de oudste peuters! Met deze kinderen wordt nog gerichter aan de VVE gewerkt en kunnen we net wat meer verdieping bieden in onze activiteiten. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Met behulp van allerlei leuke thema’s worden de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd door medewerkers, die daarvoor een aanvullende opleiding hebben gehad.

De wereld van kinderen ouder dan 4 jaar wordt uitgebreid met de basisschool. Voor onze kinderen maken we deze overstap zo klein mogelijk. Dat kan doordat onze kinderen via een glazen wand de activiteiten van de basisschoolleerlingen kunnen volgen. Daarnaast is sprake van een goede samenwerking tussen de basisschool en Klik Kinderopvang, geheel in overeenstemming met het Samenwijs principe dat 1+1 meer is dan 2. Oftewel: door een goede samenwerking kunnen basisschool en Klik Kinderopvang samen de kinderen méér bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Op de onafhankelijke vergelijkingssite www.beste-kinderdagverblijf.nl scoort KDV Doelakkers een 9,5!

Kinderdagverblijf

BSO

 

  1. Vragen

    Heeft u vragen over onze kinderopvang? Vul uw gegevens hieronder in dan nemen wij contact met u op.

  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Ongeldige invoer
Website gerealiseerd door: websitesvoorschool.nl